poniedziałek, 31 grudnia 2012

(Info) Wybieramy komiks roku.

Rozpoczęło się głosowanie na najlepszy komiks 2012 roku. Spośród podanych propozycji układamy swoją "dziesiątkę". Do wygrania są również nagrody (za udział w głosowaniu).Link do strony, gdzie można dokonać swojego wyboru --> Komiks roku: głosowanie


Regulamin:

§1. Postanowienia ogólne

1. Firma y communications, zarejestrowana przy Al. Stanów Zjednoczonych 34/28 w Warszawie (kod pocztowy 04-036), posiadająca NIP 577-145-66-40 oraz REGON 142395391, jest administratorem serwisu Komiks Roku (www.komiksroku.pl) oraz organizatorem konkursów odbywających się zarówno pod adresem www wymienionym w nawiasie, jak i na tzw. fan page'u Komiksu Roku w serwisie Facebook.
2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług oraz korzyści oferowanych w ramach serwisu, jak również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności y communications.
3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zasad oraz przebiegu poszczególnych konkursów dostępne są na stronach internetowych serwisu, w szczególności w blogu, i/lub na fan page'u w serwisie Facebook.

§2. Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownikiem serwisu może zostać każdy użytkownik internetu, spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie. Serwis nie wymaga rejestracji, a korzystanie z niego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich, jak również praw i interesów y communications.
2. Podstawowym przeznaczeniem serwisu jest prowadzenie rankingu komiksów (albumów i zeszytów) oraz tzw. powieści graficznych, do których istnieje legalny dostęp na terenie Polski (w tym także drogą tzw. mail-orderingu) - w formie głosowania ciągłego oraz przeprowadzanego raz do roku plebiscytu. Ponadto serwis oferuje treści informacyjno-publicystyczne w formie bloga, będące odzwierciedleniem stanu wiedzy oraz poglądów jego autora/-ów, a także osób cytowanych, które np. udzieliły wywiadu serwisowi.
3. Warunkiem koniecznym do udziału w głosowaniu ciągłym oraz towarzyszących mu konkursach, jak również do zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, linków lub innych treści na stronach serwisu jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie Facebook.
4. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w serwisie Facebook, mogą wziąć udział w plebiscycie oraz towarzyszącym mu konkursie, a także przeglądać bez jakichkolwiek ograniczeń zasoby serwisu.
5. W trakcie korzystania z usług serwisu w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowane zostaną tzw. pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

§3. Głosowanie i konkursy

1. Głosowanie ciągłe odbywa się na przestrzeni danego roku i dotyczy wszystkich tytułów zakwalifikowanych do rankingu ze względu na datę premiery lub dostępność na terenie Polski według norm przyjętych w §2 p. 2. Po uprzednim zalogowaniu się do serwisu Facebook użytkownik może zagłosować na dany tytuł, wykorzystując funkcjonalność "Like"/"Lubię to". Wyniki głosowania publikowane są na bieżąco i zmieniają się wraz z każdym dodaniem lub usunięciem "Like"/"Lubię to" przez któregokolwiek z użytkowników. Natomiast wraz ze zmianą roku kalendarzowego tablica wyników zapisywana jest w sposób trwały na stronie z wynikami, tzn. opisane wyżej działania nie mają już wpływu na kolejność poszczególnych pozycji oraz ilość oddanych na nie głosów.
2. Plebiscyt organizowany jest zawsze na przełomie roku, w przedziale czasowym luźno wyznaczonym na okres między 15 grudnia a 15 stycznia. Czas trwania plebiscytu może być dostosowany przez y communications do towarzyszących mu imprez lub zależeć od innych czynników, np. momentu skompletowania typów dziennikarzy lub nagród na konkurs. O wszelkich zmianach odnośnie terminów użytkownicy dowiadują się z serwisu bądź z jego fan page'a w serwisie Facebook.
3. Plebiscyt ma następującą formę: najpierw 5 zaproszonych dziennikarek i/lub dziennikarzy typuje po 10 unikatowych tytułów, które w sumie dają 50 pozycji, po czym głosowanie rozpoczynają użytkownicy, zaznaczając w specjalnym formularzu do 10 wybranych przez siebie tytułów. Formularz należy potwierdzić w ciągu 24 godzin przez kliknięcie na link wysyłany na podany przez użytkownika adres e-mailowy.
4. Po potwierdzeniu formularza użytkownik otrzymuje szansę wzięcia udziału w konkursie z nagrodami poprzez podanie krótkiej (800 znaków) opinii na temat podsumowywanego roku. Wysłanie opinii jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczenie jej jako tzw. notatki na fan page'u Komiksu Roku w serwisie Facebook, gdzie wszystkie opinie zostają poddane ocenie przez społeczność tamtego serwisu, która ilością "Like"/"Lubię to" decyduje o przyznaniu nagród. W przypadku przyznania nagrody równoznaczne jest również ze zgodą na opublikowanie swojego pełnego/prawdziwego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w serwisie oraz na fan page'u.
5. Konkurs kończy się wraz z plebiscytem, a w ciągu 7 dni od zakończenia na adres podany przez zwycięzców wysyłane są zestawy nagród. Koszt wysyłki, zależny od ciężaru paczki, pokrywa w całości zwycięzca. Stosowane są stawki Poczty Polskiej. Zestaw nagród można też odebrać osobiście w siedzibie y communications.
6. Firma y communications nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe ani działania osób trzecich, związanych pośrednio z organizacją plebiscytu.

§4. Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, ze zm.).
2. Firma y communications ogranicza do minimum niezbędnego dla poprawnego działania serwisu pobór i przechowywanie danych użytkowników odwiedzających serwis. Posiadane dane nie będą wykorzystywane do prowadzenia kampanii promocyjnych innych niż te dotyczące działalności Komiksu Roku oraz pozostałych serwisów z rodziny: Albumu Roku, Filmu Roku i Gry Roku, ewentualnie przyszłych własnych produktów y communications.
3. Dane użytkownika zawarte w logach systemowych, w tym adres IP oraz dane dotyczące geolokalizacji czy oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika, są wykorzystywane przez y communications wyłącznie do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych oraz w celach technicznych, aby podnieść jakość usług świadczonych w serwisie.
4. Wykorzystywane w serwisie pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, iż cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników. Na ich podstawie y communications nie ustala tożsamości użytkowników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz